Aviso legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.
  
Denominació social:
CENTRE DE FISIOTERÀPIA I OSTEOPATIA TERESA RODRIGUEZ I CREUS
  
Nombre d'identificació fiscal:

33894212D
 
Domicili social:
C/ ESTRELLA 167
08201 SABADELL
  
Correu electrònic:
cfteresarodriguez@hotmail.com
  
Telèfon: 937459587
   
Titulació acadèmica:

Diplomada en Fisionterapia i Osteopatia per la Universitat Gimbernat
Estat de la Unió Europea o de l'àmbit econòmic europeu on va ser concedida aquesta titulació: Espanya
   
Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa CENTRE DE FISIOTERÀPIA I OSTEOPATIA TERESA RODRIGUEZ CREUS amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'quest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
  
El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació comercial entre CENTRE DE FISIOTERÀPIA I OSTEOPATIA TERESA RODRIGUEZ CREUS i l'usuari.
L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
  
El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

 

 

Contacte

CENTRE DE FISIOTERAPIA I OSTEOPATIA TERESA RODRIGUEZ i CREUS 

Teresa Rodriguez i Creus
C/ ESTRELLA 167
08201 SABADELL

 

Desitja un tractament?

Truqui al número de telèfon: 937459587O utilitzi el nostre formulari de contacte

 

CENTRE DE FISIOTERAPIA I OSTEOPATIA TERESA RODRIGUEZ CREUS en xarxes socials

Informació

Té preguntes sobre la seva primera visita ? Aquí trobarà informació detallada.Informació interessant de la A a la Z